Faculty Members

iamge
Adv. Girish C. Patel

LL.M (GU) LL.M (Harvard University) Ex-Princ. M.N.Law College

iamge
Prof. Chaitali U. Jani

LL.B (GU), M.Com, M.Phil, CS

iamge
Prof. Vidhi Shah Vora

B.Com, M.Com, LL.B (Gold Medalist), LL.M,
Inter CA, Pursuing Ph.D, University First Rank at LL.B - Gujarat University, History setter with 7 Gold medals at LL.B

iamge
Prof. Ripal Gupta

B.Com, LL.B, LL.M (Gold Medalist - NIRMA University), Pursuing Ph.D, University First Rank at LL.M - NIRMA University

iamge
Prof. Foram Thakar Patel

BA, LL.b, LL.M Ranker

iamge
Prof. Pranav Bhatt

LL.M (GU), M.Com